Voorkom verzuim door werkstress

26 juni 2019

We kunnen er tegenwoordig niet meer omheen en overal lees je erover; werkstress en burn-out. Het percentage van verzuim door werkstress blijft toenemen en voor bedrijven wordt dit een steeds hogere kostenpost. Hoe preventief ga jij als werkgever te werk?

Werkstress

We hebben het vaak over werkstress, maar wat houdt dit nu precies in? Als we de definitie opzoeken op wikipedia dan lezen we het volgende:

Werkstress: ‘stress gerelateerd aan iemands baan. Iemand kan dit ervaren wanneer zijn/haar werkdruk en verantwoordelijkheden niet overeenkomen met zijn/haar kennis, vaardigheden of persoonlijkheid. Ook wanneer iemand te veel uren of dagen achter elkaar werkt kan werkstress optreden. Een medeoorzaak kan zijn dat hij/zij onvoldoende plezier en voldoening in het werk beleeft, of bijvoorbeeld onvoldoende steun krijgt van leidinggevenden of collega’s’.

Stress hoeft niet per definitie negatief te zijn. Het kan soms juist betere prestaties opleveren. Maar als stress te lang aanhoudt, kunnen de prestaties er onder gaan lijden. Dit kan uiteindelijk serieuze gevolgen hebben voor het functioneren en de gezondheid. Stress is vaak gerelateerd aan het werk, maar ook met problemen in het privéleven.

In werksituaties hebben we te maken met fysieke, psychologische, sociale en organisatorische factoren die inspanning vereisen. Hierbij kun je denken aan werkdruk, geestelijke-, emotionele- en fysieke belasting. Wanneer deze belasting te groot wordt en er te weinig factoren zijn om de energie weer aan te vullen, dan vindt er uitputting plaats.

De factoren om energie weer aan te vullen in de werksituatie zijn veelal gericht op carrièremogelijkheden, steun van collega’s en leidinggevenden, deelname in besluitvorming, autonomie en feedback.

Symptomen van werkstress

Wanneer we spreken over werkdruk dan betreft dit werkstress voor een kortere periode. We zijn vaak alert en geconcentreerd bezig en kunnen veel doen in een beperkte tijd. We kunnen het even warm hebben en zweten. Als de tijdelijke druk voorbij is dan zwakken deze symptomen weer af.

Bij werkstress houdt dit langer aan en heeft het lichaam onvoldoende tijd om te herstellen. Er zijn enkele symptomen waar men last van kan hebben wanneer we te maken hebben met werkstress. Denk hierbij aan vermoeidheid en onrust, waardoor er minder werk verzet kan worden. Daarnaast kan men sneller geïrriteerd zijn en een kort lontje hebben. Ook fysieke klachten kunnen tot uiting komen zoals hoofdpijn, maagpijn of darmklachten.

Hieronder een beknopt overzicht van enkele signalen die kunnen wijzen op stress:

Denken Emotie
 • besluiteloos/piekeren
 • concentratieproblemen
 • verstrooid/vergeetachtig
 • ongeïnteresseerd
 • van hak op de tak/niets afmaken
 • afwezig/ prioriteiten verwarren
 • ontevreden/prikkelbaar
 • onzeker/ongemotiveerd
 • agressief/desinteresse
 • lusteloos
 • wisselende stemmingen
 • opgejaagd/schuldgevoel
Fysiek Gedrag
 • hoofdpijn/nek- of rugpijn
 • zweten/ slecht slapen
 • maag- of darmklachten
 • onrust/moe
 • aankomen/afvallen
 • hartkloppingen/duizeligheid
 • snel geïrriteerd/agressief
 • meer roken/drinken/geremd
 • meer medicijngebruik
 • snel huilen/vaker ziek melden
 • irriteren aan anderen
 • slecht presenteren/kleine ongelukjes

Bron: Arboned

Werkstress versus privéstress

Vaak zien we dat de meeste stress tot uiting komt in de werksituatie. Het kan echter ook door privéomstandigheden komen of een combinatie van beide. Bij de privéomstandigheden kunnen we bijvoorbeeld denken aan ziekte, overlijden, scheiding, verhuizing, problemen met de kinderen etc. Zeker wanneer het een combinatie is van beide, dan is het essentieel om hier iets aan te doen. Niet iedereen reageert hetzelfde en even snel op stress. Hoe men hiermee omgaat per persoon verschillend.

Uit onderzoek is gebleken dat ziekmeldingen vanwege stress het vaakst voorkomt bij werknemers tussen de 35 en 44 jaar. Bij werknemers van 45 jaar en ouder neemt het aantal ziektedagen wel toe. Dit komt vaak door de stressvolle combinatie van werk en mantelzorg.

Belangrijk voor werkgevers

Wanneer je als werkgever meerdere mensen in dienst hebt, dan is het vaak onmogelijk om van iedereen inzichtelijk te hebben wat voor persoonlijkheid iemand heeft, wat de triggers voor stress zijn, wat iemand nodig heeft om energie en werkplezier te behouden etc. Je hebt het druk met de zaak draaiende te houden en je hoopt erop te kunnen vertrouwen dat werknemers zelf de verantwoordelijkheid nemen om aan te geven wanneer er iets speelt. Hier ligt ook zeker een verantwoordelijk bij de werknemer. In de praktijk blijkt echter dat werknemers niet altijd op tijd aan de bel trekken. Vaak gaat men eerst al over grenzen heen totdat het echt niet meer gaat. Dit heeft uiteindelijk effect op de resultaten van het werk. Als werkgever zul je dit soms wel en soms niet signaleren.

In dergelijke situaties is het als werkgever belangrijk om hier prioriteit van te maken en het gesprek aan te gaan met de werknemers. Geef aan wat je opmerkt, toon begrip voor de situatie, geef aan wat je van de werknemers verwacht en maak goede afspraken met elkaar. Vaak helpt het bespreekbaar maken al en geeft dit ruimte voor verandering.

Preventief aan de slag als werkgever

Wanneer je als werkgever meer aan preventie wilt doen om het ziekteverzuim te verminderen, dan kun je overwegen om externe partijen in te schakelen die preventief werken aan stressvermindering. Hiermee bied je extra faciliteiten aan aan je werknemers om stress te reduceren en om meer balans in de teams en samenwerking te creëren.

UniQ coach & care biedt deze mogelijkheid op het gebied van 1 op 1 coaching op de werkvloer. Het reduceren van stress begint bij het bieden van een luisterend oor en het geven van adviezen en handvatten om met stress om te gaan. Hierbij wordt er tegelijkertijd gewerkt aan de persoonlijke groei van de werknemers. Een voordeel van een onafhankelijke coach op de werkvloer is ook dat werknemers over het algemeen eerder geneigd zijn om hier binnen te stappen dan bij de werkgever, juist doordat er niets van af hangt en men hier niet op beoordeeld wordt.

Wanneer je als werkgever een breder preventiepakket aan wilt bieden aan je werknemers, dan is dit nog beter. Je geeft de werknemers hierin een keuze uit (of een combinatie van)  verschillende manieren om stress te reduceren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de combinatie met voetreflexPlus. Wanneer je deze twee met elkaar combineert, dan werk je aan zowel het fysieke als het mentale stuk.

Je kunt als werkgever zelf bepalen hoe vaak je dit aan wilt bieden en welk budget hiervoor beschikbaar gesteld wordt.

In de praktijk blijkt dat er nog te weinig aandacht wordt besteed aan preventie en zien werkgevers in veel gevallen de noodzaak niet om hiervoor budget vrij te maken. Wanneer we de cijfers en kosten van het ziekteverzuim bekijken, dan wordt al snel duidelijk dat preventie een stuk goedkoper is dan herstel. De vraag aan jou als werkgever is dan ook of je liever budget vrij maakt voor het voorkomen of het genezen.

Interesse?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Of wil je graag een vrijblijvend gesprek om de verschillende mogelijkheden te bespreken? Neem dan contact op middels het contactformulier.

 

 

 

Terug naar overzicht