Kostenbesparing door preventie burn-out

17 april 2018

Burn-out, stress en andere oorzaken voor werk gerelateerd ziekteverzuim zijn steeds meer aan de orde van de dag. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werk gerelateerde psychische klachten. Het is daarmee de meest voorkomende reden van ziekteverzuim.

Uitval door burn-out

Volgens een onderzoek van ArboNed had 12,5 % van de werknemers in 2014 last van negatieve werkstress, waardoor ze burn-out klachten ondervonden. Dit percentage is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen en lijkt nog steeds te stijgen.  Aangezien de gemiddelde verzuimduur bij een burn-out 11 maanden is, is dit ook een van de langst durende oorzaken van verzuim. De verzuimkosten voor een organisatie zijn hierdoor enorm hoog en ook dit lijkt alleen maar toe te nemen.

Kosten in beeld

TNO heeft in 2014 een uitgebreid rapport geschreven over verzuimkosten bij een burn-out.

Gemiddelde loonkosten per dag                               €      250,-
Kosten per maand (22 werkdagen)                           €   5.500,-
Kosten per verzuimperiode van 242 dagen*           € 60.500,-
TNO stelt de totale verzuimkosten** op ca. 2,2 maal de loonkosten, dus komt dit op een totaal van € 133.100,- per werknemer met een burn-out.

Voor een organisatie is het daarom van belang om hier iets aan te doen. Elke organisatie wil dat de ziekteverzuimkosten dalen en dat de werknemers gezond, energiek en productief zijn.

* onderzoek heeft uitgewezen dat het gemiddelde verzuim bij burn-out op 242 dagen ligt
** onder totale verzuimkosten vallen o.a. de kosten voor begeleiding, vervanging en productieverlies

Preventie van burn-out

Bij veel organisaties wordt er nog weinig geïnvesteerd in de preventie van burn-out. Dit is een gemiste kans om kosten te besparen. Over het algemeen gaan werknemers te lang door terwijl de spanning en druk blijft toenemen. De productiviteit van de werknemer wordt steeds minder en men stopt vaak pas als het echt niet meer gaat, met langdurige uitval als gevolg.

Door te investeren in preventie, leren werknemers beter om te gaan met druk en spanning en kun je als organisatie uitval door burn-out voorkomen. Hierdoor kunnen eventuele problemen al vroegtijdig ondervangen worden. De inzet van een coach is één van de mogelijke interventies waar een organisatie voor kan kiezen.

De volgende punten zijn hierbij belangrijk:

Draagvlak

De organisatie zal in moeten zien dat de verzuimkosten onnodig hoog zijn en dat er interventies gepleegd moeten worden op het gebied van preventie. Dit zal organisatie breed gedragen moeten worden.

Vroegtijdige signalering

Een werknemer zal vaak pas zelf aan de bel trekken als het te laat is. Wanneer je als leidinggevende betrokken bent bij je werknemers en goed observeert dan kun je als organisatie al vroegtijdig inspringen en doorverwijzen.

1 op 1 coaching

Veelal worden er teamcoaches ingezet binnen bedrijven. Dit is heel goed voor het teamproces, maar hierin wordt vaak voorbij gegaan aan het individu. Tijdens de groepssessies is men niet zo snel geneigd om iets persoonlijks in te brengen. Wanneer men tevens de mogelijkheid van 1 op 1 coaching inzet, dan kunnen er onderliggende vraagstukken opgepakt worden. Dit zal tevens het groepsproces ten goede komen

Vertrouwen en veiligheid

Niemand is er trots op als het even niet meer gaat zoals je zou willen. Het is dan ook vaak moeilijk om de stap te zetten om de hulp van een coach in te schakelen. Dit vraagt om integriteit en de mogelijkheid om echt in vertrouwen te kunnen praten. Door een coach van buitenaf in te schakelen, zorg je ervoor dat men niet het gevoel heeft dat de informatie doorgespeeld wordt naar de leidinggevende. Vertrouwen is de basis om verder te kunnen komen.

Waarom voorkomen beter is dan genezen

De inzet van een coach kost de werkgever gemiddeld 10 sessies. Deze kosten vallen in het niet bij de kosten die je als werkgever aan ziekteverzuim betaalt. Naast deze enorme kostenbesparing biedt de preventieve aanpak nog andere belangrijke voordelen:

  • De werknemer wordt eerder geholpen waardoor deze productiever en gemotiveerder blijft. Een hogere productiviteit betekent ook meer omzet.
  • Bij vermindering van ziekteverzuim blijft de balans in teams stabieler, voorkom je dat de druk bij collega’s toeneemt en behoud je een goede werksfeer. Hiermee ondervang je als werkgever het domino effect.
  • Positieve en gemotiveerde werknemers zijn het visitekaartje van de organisatie. Dit trekt sneller sollicitanten aan.

Het vraagt van een organisatie een andere manier van denken en handelen. Wanneer deze omschakeling gemaakt is, dan kan dit een geweldige kostenbesparing als uitkomst hebben!

 

Wil je meer weten over de inzet van een coach en wat de mogelijkheden kunnen zijn voor jouw organisatie, neem dan vrijblijvend contact met me op.

Email: jacqueline@uniqcoachencare.nl / Tel. 06-83388077 / www.uniqcoachencare.nl

Terug naar overzicht