De kracht van luisteren

28 mei 2019 De kracht van luisteren

Conflicten ontstaan vaak doordat we elkaar niet voldoende uit laten praten en we niet doorvragen naar wat de ander nu precies bedoelt. Al snel willen we onze eigen mening geven en onze eigen stem laten gelden. Vaak kappen we iemand af door bijvoorbeeld te zeggen: ja, maar…
Om minder snel conflicten te laten ontstaan is er één ding wat we vaker zouden moet doen; luisteren naar elkaar.

Luisteren en echt luisteren

We hebben vaak het idee dat we naar de ander luisteren, maar luisteren we dan ook bewust? Je hoort wat de ander zegt en dit zorgt voor een bepaald beeld of een bepaalde associatie. Eigenlijk maak je in je hoofd je eigen plaatje bij de tekst van de ander. Op basis van dit beeld denken we verder en zo vormen we al snel onze eigen waarheid. Dit is nu eenmaal hoe ons brein werkt.

Het gevaar hierbij is dat jouw plaatje niet overeen komt met het plaatje van de ander. Hierdoor ontstaan vaak misverstanden. Om die reden is het heel belangrijk om in gesprekken door te vragen en de ander uit te laten praten. Dit geldt voor situaties zowel op het werk als privé.  Een voorbeeld hiervan is ruzies tussen partners. Soms stapelen irritaties zich op tot uiteindelijk de bom barst. Vaak worden er van te voren al conclusies getrokken en een beeld gevormd. Rustig blijven luisteren kan in dit soort situaties soms moeilijk zijn.

Een oefening die daarbij kan helpen, is af te spreken dat één persoon aan het woord is. De ander mag op dat moment niks zeggen. Je wordt daardoor gedwongen om te luisteren. Doordat de spreker nu alle ruimte heeft om te praten zal diegene ook uitgebreid zijn verhaal kunnen doen en alles vertellen wat op dat moment aan de orde is. Vervolgens worden de rollen omgedraaid en mag de ander alleen praten. Op die manier kom je allebei uitgebreid aan het woord. Je krijgt meer inzicht in elkaars beweegredenen en je kunt vervolgens concreet gaan doorvragen. Hiermee voorkom je dat je te snel reageert zonder een onderbouwing te hebben gehoord.

Spiegeltje aan de wand

Een tweede punt wat belangrijk is in de communicatie met anderen, is dat je kritisch naar jezelf durft te kijken. Dit betekent niet alleen dat je jezelf een spiegel voor moet kunnen houden, maar ook dat je het kunt accepteren als een ander jou een spiegel voor houdt. Het is belangrijk om in te zien en te erkennen wat jouw aandeel is in de situatie. Vervolgens kijk je bewust naar de punten waaraan jij kunt werken om tot een besluit of compromis te komen. Dit is niet altijd eenvoudig, maar wel belangrijk voor een goede communicatie. Je kunt uiteindelijk de ander niet veranderen. De enige die jij kunt veranderen ben jezelf. Je kunt elkaar hier wel in helpen en stimuleren door te luisteren en kritisch te zijn naar jezelf (en naar de ander).

Om hier mee te oefenen kun je jezelf, afhankelijk van de situatie, een aantal vragen stellen zoals;

  • Hoe is mijn rol in het geheel?
  • Wat zijn mijn beweegredenen?
  • Wat zou de beweegreden van de ander kunnen zijn?
  • Welke dingen kan ik doen / veranderen om op één lijn te komen?
  • Ben ik bereid om iets te veranderen?

Dit zal je uitdagen om een helikopterview te creëren en om kritisch naar jezelf en jouw beweegredenen te kijken. Wanneer je dit beide doet en dit met elkaar kunt bespreken, dan haal je de spanning van de situatie af.

Oefening baart kunst

Het zal in het begin vreemd en onwennig aanvoelen om bovenstaande tips toe te passen. Je zal echter zien dat hoe vaker je dit gebruikt, hoe meer het een automatisme gaat worden. Een betere communicatie start altijd bij jezelf!

Wil je meer over dit onderwerp weten? Of heb je regelmatig conflictsituaties en weet je niet hoe je hier mee om moet gaan? Ik help je graag op weg!

Neem vrijblijvend contact op.

 

 

Terug naar overzicht